ⓘ Proletarskaya metro station

                                     

ⓘ Proletarskaya metro station

  • Proletarskaya Moscow Metro, a station of the Moscow Metro, Moscow, Russia
  • Proletarskaya Saint Petersburg Metro, a station of the Saint Petersburg Metro, Saint Petersburg, Russia
  • Proletarskaya Nizhny Novgorod Metro, a station of the Nizhny Novgorod Metro, Nizhny Novgorod, Russia
                                     

1. Ukraine

  • Proletarska Donetsk Metro Proletarskaya, a station of the Donetsk Metro, Donetsk, Ukraine
  • Proletarska Kharkiv Metro Proletarskaya, a station of the Kharkiv Metro, Kharkiv, Ukraine